Sociale Scopes i praksis:

SMV’ers vej til bæredygtighed

Torsdag d. 23. november kl. 9.00 – 11.00
The Union, Lautrupsgade 15, 2100 København Ø

Kom og hør mere om det konkrete arbejde med S i ESG, og få dit eget bidrag med i den første publikation om den sociale dimension i bæredygtig udvikling.

D. 23. november byder Improve Business velkommen til den første af en fremtidig årlig konference om den sociale dimension i ESG.

Som noget helt nyt, introducerer vi 'scopes' på s´et som en ny forståelsesramme for den sociale dimension i ESG.

Vi har lånt scope tanken fra den miljø- og klimamæssige dimension, og har overført den på målepunkterne i S´et. Vores ønske er at gøre S´et mindre ”fluffy” og bidrage til et systematisk arbejde og en klar prioritering af indsatsområderne i virksomheden.

Velkommen til en formiddag fyldt med indsigt og inspiration fra virksomheder til virksomheder.

Se programmet herunder

Program

8.45-9.00
Ankomst og en lille morgenforfriskning
9.00-9.05
Velkomst til den første årlige konference om den sociale dimension i ESG
9.05-9.25
Diversitet og inklusion: En integreret del af E(S)G-strategien

v. Gine Maltha Kampmann, adm. direktør i EQUALIS


Tænketanken EQUALIS har, i samarbejde med Deloitte, udviklet et måle- og monitoreringsværktøj, der afdækker kønsligestilling og -diversitet på fem temaer, der dækker hele det danske arbejdsmarked.

Værktøjet hedder Diversitetsbarometeret, og kan både bruges på samfunds- og på enkelt virksomhedsniveau. Med afsæt i Diversitetsbarometeret giver Gine Maltha Kampmann vejvisere til, hvordan vi får diversitet ind i virksomhedernes ESG-strategi, bliver skarpere på konkrete mål og omsætter ambitioner til handleplaner.

9.25-9.45
Scopes på S'et – hvordan du kan konkretisere S'et og udvikle en strategi

v. Anne Hørsted, Founder og CEO, Improve Business

Opdelingen i 'scopes' på 'S' i ESG udgør en værdifuld ramme for at forstå og strukturere de sociale aspekter i virksomheden. Denne tilgang kan integreres i en målrettet og sammenhængende strategi for bæredygtig udvikling af virksomheden, og ved at anvende 'scopes' på 'S' kan virksomheder arbejde systematisk og målrettet med at fremme positiv udvikling i hele organisationen og i værdikæden.

Anne præsenterer scope-modellen og deler sine perspektiver på, hvorfor det er afgørende at prioritere 'S' og 'G' som forudsætninger for et succesfuldt arbejdet med 'E' inden for rammerne af ESG. Med hendes unikke erfaring fra forskellige virksomheder vil Anne give konkrete eksempler og illustrere, hvad mange virksomheder allerede gør inden for dette område, samtidig med at hun identificerer uventede muligheder for virksomheders arbejde med 'S'.

9.45-9.55
Pause
9.55-10.45
Rundbordssamtaler

I rundbordssamtalerne skaber vi et dynamisk forum, hvor eksperter og erhvervsledere sammen bidrager med værdifulde indsigter og erfaringer til vores kommende publikation om arbejdet med 'S' i danske virksomheder.

Deltagerne vil diskutere og udforske emner, der spænder fra sociale målepunkter og indvirkningen på værdikæden til bæredygtige praksisser og succeshistorier. Sammen skaber vi en vidensdelingskultur på S’et mellem virksomheder, og med udgivelsen af publikationen får virksomheder muligheder for at blive inspireret af andre virksomheder.

10.45-11.00
Afrunding og proces forud for publikation

v. Anne Hørsted, Founder og CEO

"Bæredygtig udvikling er ikke blot nødvendige forandringer, men også en kilde til konkurrencefordele. Virksomheder, der investerer i bæredygtighed, investerer i deres egen fremtidige succes."

Anne Hørsted, Founder og CEO, Improve Business

"Ikke alt, der tæller, kan tælles, men data er afgørende for, at virksomheder kan bruge ESG-rammen som drivkræft for vækst og trivsel." "

Gine Maltha Kampmann, Administrerende direktør i Equalis

Formål med konferencen
Hvem bør deltage?

Vi ser frem til en produktiv og engagerende konference, hvor du også får et par korte inspirationsoplæg inden vi sammen deler vores perspektiver og erfaringer omkring S’et i forhold til at drive de positive forandringer i virksomhederne.

Praktisk info

Adresse: The Union, Lautrupsgade 15

Du kan både tage metro, s-tog og bilen til konferencen.

”Det er min ambition, at virksomhederne gør S’et til en strategisk prioritet på højde med E og G”

Anne Hørsted

Rundbordssamtaler og input til publikation

Som deltager på konferencen skal du ikke bare lytte. Vi har nemlig brug for din hjælp.

Vi ønsker at samle gode eksempler, metoder og konkret viden, som kan inspirere andre virksomheder til deres arbejde med sociale forhold i virksomheden og deres værdikæde. ​

Samskabende proces

Konferencen er derfor en samskabende proces, hvor vi både før, under og efter konferencen beder om jeres input og viden, som vi efterfølgende samler i den første publikation om arbejdet med S´et i SMV’er.

Før konferencen

beder vi alle tilmeldte om at komme med en kort beskrivelse af eventuelle erfaringer, praksis eller fokus på området. Det gør vi ved at fremsende et spørgeskema med 3 spørgsmål.

Under konferencen

kommer I ud i faciliterede grupper, hvor I deler og drøfter jeres indsigter og erfaringer.

Efter konferencen

samler vi jeres input og refleksioner fra både før, under og efter konferencen til et samlet bidrag pr. deltager, som bliver dit bidrag i publikationen.

Foruden jeres bidrag indgår også en stor mængde kvalitative data fra landets virksomheder.

Vi glæder os til at dykke ned i dette spændende område sammen med dig og en masse andre og deltage i drøftelserne om, hvordan vi kan forme fremtiden for bæredygtig forretningspraksis med fokus på den sociale dimension.

Camilla Nielsen, Total Energies.HR Project Manager
Pernille Mørch, Viden om data, Kreativ udviklingskonsulent
Maja Zofia Tvermosegaard, Lundbeck, Senior Manager, Organizational Development & Projects
Trille Stenshøj, EQUALIS, Analyse og policy praktikant/kommunikationsmedhjælper
Jeanette Hallundbæk, Hallundbæk Consult, CEO og organisationskonsulent
Lise Aagesen, Dansk Standard, Senior konsulent
Malene Holm Sørensen, Cphbusiness, Lektor
Mette Nørr Gantzhorn, Humanicity, Business owner
Rune Skude Hernes, xyz. Anonymiseret rekruttering. Diverst kandidatfelt
Jesper Jerlang, Aasted ApS, Sustainability manager
Lene Westergaard, UN Global Compact Network Denmark, Programchef
Mette Kronborg, Viden om Data, Videncenterchef
Elisabeth Richard Bach, deib ignite, Founder & CEO
Camilla Eskesen Laursen, MS Toftegård, Kommunikation & HR
Nynne Friis, Erhverv Lejre, Erhvervschef
Alice Nielsen, Unicitet, Indehaver
Inge Bak, Huset Venture, Adm. Direktør
Jeppe Bennett Krabbe, Arkitekt
Camilla Hyldahl, Viden om data, Faglig Udviklingskonsulent
Maria Lund-Søltoft, Celero Danmark A/S, Strategisk rådgiver
Line Bang Nielsen, Celero Danmark A/S, Adm. direktør
Gitte Tvilling, Landbrugslotteriet, Direktør
Nette Kirkegaard, Rethink, CEO
Ole Reinsborg, Business Esbjerg, Udviklingskonsulent
Signe Mørk Sørensen, Impact CSR, Konsulent
Juliane Hesselvig Jacobsen, ChemoMetec, QA Specialist
Julie Kistrup Kristjansson, ChemoMetec, Talent Acquisition & Human Resources
Simone Stærk Andkjær, Viden Om data, Udviklingskonsulent
Lars Bajlum Holmgaard Christensen, Holmgaard Insights, CEO
Louise Würtz Munch, Aliscon Aps, HR & ESG konsulent
Camilla Hansen, MS Toftegård, Driftsleder
Eva Høyer Nielsen, Nordea, Head of Experience, Innovation & Engagement
Martin Hejl, Sustainable Change Makers, Bestyrelsesmedlem
Hanna Træland Rostøl, Sustania, Analyst and Researcher
Jesper Hegelund Bertelsen, GOM- Go Open-Minded, Stifter & indehaver 
Jacob Dock, Javistart, CEO
Emma Helbo, Denominator, Head of Communication & Marketing
Joey Lee, Denominator, Partnerships & Growth
Jeanette Thomsen, Cphbusiness, Lektor
Liv Nyland Krause, Viden om Data, Innovations- og bæredygtighedskonsulent
Veronica de Ricqlés, Poul Schmith Kammeradvokaten, HR- udviklingsspecialist
Camilla Kring, Super Navigators, Founder
Gine Maltha Kampmann, Tænketanken EQUALIS, Adm. Direktør 

Publikation om S'et i ESG

Denne konference giver både input og output.

Forud for konferencen indhenter vi data fra en masse danske virksomheder. Den kvalitative data bruger vi i en publikation. Dels som en temperaturmåling på virksomhedernes fokus på S’et, men også for at supplere deltagernes erfaringer og fokus på emnet.

Bidrag fra deltagere af konferencen og data fra virksomhederne samles til sidst i publikationen ”Sociale Scopes i Praksis: SMV'ers Vej til Bæredygtighed”. Uanset om du har bidraget til publikationen, får plads på konferencen eller ej, kan du skrive dig op til at blive informeret om publikationen, så snart den er færdig.

Ja tak, jeg ønsker at blive informeret, når publikationen lanceres.

"Mange af os kender forståelsesrammen omkring scopes fra klimaberegninger og E’ et i ESG.

Men hvad nu hvis vi bruges samme logik til at arbejde systematisk med den sociale dimension? Improve Business udviklet en model, som inddeler målepunkterne i S’et i scopes. Det giver rigtig god mening at gøre det sådan i vores rådgivning af virksomheder, og nu skal modellen trykprøves.

Derfor er jeg spændt på, hvad de mange profiler siger til opdelingen og modellens anvendelses i praksis. Det handler om at gøre S’et håndgribeligt og synliggøre alt det, de allerede gør, overfor virksomhederne og ligeledes, hvor der er behov for størst opmærksomhed. Det er min ambition, at virksomhederne gør S’ et til en strategisk prioritet på højde med E og G. Der skal skabes sammenhæng i ESG."

Anne Hørsted

CEO & Founder
Improve Business

Gå ikke glip af muligheden for at være med til at præge fremtidens bæredygtige praksis

Tilmeld dig i dag og sæt to timer af d. 23. november til: