IMPROVE SUSTAINABILITY

Skal du udarbejde dit første CO2-regnskab?
Prøver du at finde ud af, hvad ESG er og kan?
Er du i tvivl om, hvorvidt bæredygtighed og grøn omstilling er det samme?

Vi skaber bæredygtige forandringer, der udvikler sunde forretninger og sætter handlinger bag intentioner. For os er fremtidens sunde forretning, en bæredygtig forretning.

Sådan kommer du i gang

Improve Business er specialiseret i at møde dig og din virksomhed lige netop der, hvor I er. Det hele starter med jeres ønsker og behov for udvikling inden for bæredygtighed.

For os er det vigtigt at hjælpe med at gøre det komplekse mere simpelt og nedbryde de store tiltag til et enkelt skridt af gangen.

Vi arbejder med en bred definition af bæredygtighed, der dækker over både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Vi ved, at de tre områder er tæt forbundne og gensidigt afhængige i udvikling af en mere bæredygtig virksomhed.

Den forståelse bruger vi i vores arbejde, så vi sikrer, at vores projekter favner dem alle, hvor dette giver mening og skaber synergier, hvor det er muligt.

Omdrejningspunktet er din virksomhed og dine kunder

Ingen virksomheder er ens, og derfor tager vi altid udgangspunkt i dine behov og din virksomheds udviklingsmuligheder. Derudover har vi altid fokus på, at det skal være en sund forretning at udvikle en bæredygtig forretning.

Vores mål er at levere skræddersyet rådgivning og løsninger, som skaber de bedste muligheder for din virksomhed. Det gør vi gennem høje faglige standarder, et indgående kendskab til virksomhedsdrift på tværs af brancher og et stærkt etisk fundament, der sikrer at du får sat gang i udviklingen som bedst tilgodeser din virksomhed, dine medarbejdere, dine kunder og samarbejdspartnere.

Her på siden kan du finde en bred vifte af bæredygtighedsydelser, der kan hjælpe din virksomhed med at komme i gang med bæredygtig udvikling af virksomheden og fremtidens forretningsmodel for virksomheden.

Vores erfarne konsulenter arbejder tæt sammen med dig for at identificere væsentlige bæredygtighedsområder og udvikle skræddersyede løsninger, der passer til dine specifikke behov og udfordringer. Med andre ord hjælper vi dig med at identificere områder, hvor din virksomhed kan blive mere bæredygtig, og vi tilbyder praktiske løsninger, der kan implementeres gradvist.

Et kig ind i en bæredygtig fremtid

Vi tilbyder strategiudvikling med bæredygtighed i centrum, hvor vi hjælper med at formulere en klar og effektiv strategi, der integrerer miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

Lovkrav, tiltag og fremtidens udvikling skaber både risici og muligheder for din virksomhed. Vi hjælper dig med at være på forkant, så der ikke opstår uventede udfordringer. Vi hjælper dig med at indfri potentialet i udviklingen for din virksomhed som en del af din vækststrategi.

I stedet for at følge med udviklingen på bagkant, er det vores mål at hjælpe dig med en proaktiv udvikling og en fremtidssikret forretningsmodel. Skridt for skridt.

Vores mål er at være din pålidelige partner på din bæredygtighedsrejse. Vi er passionerede omkring at skabe positive forandringer og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Kontakt os i dag på 30 14 16 14 eller på anne@improvebusiness.dk for at få mere information om vores bæredygtighedsydelser, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opnå dine mål for bæredygtighed og fremtidssikre din virksomhed trin for trin.

VORES YDELSER OG KOMPETENCER INDENFOR BÆREDYGTIGHED

Bæredygtig-
forretnings-
udvikling

Vores tilgang til bæredygtig forretningsudvikling omfatter alt fra at identificere og vurdere bæredygtighedsrisici og muligheder - til udvikling af målrettede strategier og handlingsplaner.

Vi fokuserer på at integrere bæredygtighed i hele virksomhedens forretningsmodel og værdikæde, så det har en positiv indvirkning på miljøet, samfundet og bundlinjerne. Bæredygtig forretningsudvikling er en kilde til konkurrencemæssig fordel og langsigtet succes.

Ved at arbejde strategisk med markedsindsigt og positionering inden for bæredygtighed, kan virksomheder imødekomme efterspørgslen fra både B2B-, B2C og B2G-kunder, skabe en konkurrencemæssig fordel og bidrage positivt.

Baseline-analysen giver et klart billede af, hvor virksomheden står i dag og virksomhedens muligheder og udfordringer i fremtiden. Den danner grundlaget for målsætninger, målrettede strategier og konkrete indsatser og planer, der skaber handling og fremdrift.

Bæredygtighed er ikke længere blot en trend - det er blevet en nødvendighed for virksomheder, der ønsker at forblive konkurrencedygtige og ansvarlige i en verden, der står over for alvorlige miljømæssige udfordringer. Vær på forkant med din forretningsmodel.

Vi hjælper med at identificere, engagere og samarbejde med de rette interessenter for at opnå en succesfuld og bæredygtig transformation. Ved at inddrage vigtige interessenter i jeres bæredygtighedsindsats, kan I opnå bredere accept, skabe stærkere relationer og opnå bedre resultater.

Værdikæde og livscyklusanalyse er afgørende værktøjer i arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling. Hos Improve Business hjælper vi jer med at identificere og optimere bæredygtighedsaspekter på tværs af hele jeres værdikæde og produktlivscyklus.

Forandring

Bæredygtighed handler ikke blot om at implementere enkelte initiativer, men om at skabe en dybt forankret forandring i hele organisationen. Vi er dedikerede til at hjælpe virksomheder med at drive bæredygtige forandringer og skabe en bæredygtig ledelseskultur. Sammen med virksomheder skaber vi bæredygtige forandringer på alle niveauer, fra ledelse til medarbejdere.

Vi forstår vigtigheden af at skabe en stærk og engageret ledelse, der prioriterer bæredygtighed og er villig til at gå forrest som rollemodel. Vi fokuserer på at skabe forståelse, engagement, handlekraft, og at virksomheden har de rette kompetencer, således bæredygtighed bliver en naturlig del af virksomhedens arbejde og beslutningsprocesser.

Ledelse af bæredygtighed og forandringsprocesser er afgørende for at skabe en succesfuld bæredygtig virksomhed. Hos Improve Business hjælper vi jer med at styrke jeres ledelseskapacitet og facilitere bæredygtige forandringer i jeres organisation.

Ved at have en klar vision og mål for jeres bæredygtighedsindsats kan I skabe en retning og motivation for jeres medarbejdere og interessenter. I vil kunne prioritere og fokusere jeres ressourcer og aktiviteter på de områder, hvor I kan gøre den største forskel og skabe bæredygtig værdi.

Ved at fokusere på kulturforandring og implementering kan I skabe en organisation, hvor bæredygtighed er indlejret i alle aspekter af jeres virksomhed. Dette bliver for mange virksomheder også en differentierende faktor, der tiltrækker kunder, samarbejdspartnere og fremtidige medarbejdere, der værdsætter virksomhedens bæredygtighedsprofil og tiltag.

Lokal kompetenceudvikling og rekruttering spiller en afgørende rolle i at opbygge en bæredygtig forretningskultur og realisere jeres bæredygtighedsmål. Hos Improve Business hjælper vi jer med at identificere, udvikle og tiltrække de rette talenter og udvikle kompetencer hos medarbejdere og ledelse, til at drive bæredygtig udvikling i virksomheden.

I en verden, der står over for komplekse bæredygtighedsudfordringer, er det afgørende for bestyrelser at være rustet til at navigere i dette landskab. Hos Improve Business tilbyder vi specialiseret bestyrelsesuddannelse, der fokuserer på bæredygtighed og ansvarlig ledelse.

Dokumentation

Gennem anerkendte metoder og værktøjer sikrer vi nøjagtighed og pålidelighed i dokumentationsprocessen. Vores tilgang er skræddersyet til din virksomheds specifikke behov og branche, og vi kan hjælpe med at udvikle en dokumentationsstrategi, der opfylder internationale standarder og forventninger.

For os handler dokumentation af bæredygtighed ikke blot om at opfylde kravene, men også om at bruge dokumentationen til fremadrettede strategier for videre udvikling, men også til troværdig og transparent kommunikation til interessenterne. Vi hjælper med at udarbejde dokumentation, der tydeligt formidler virksomhedens bæredygtighedsindsats, resultater og fremtidige mål.

ESG

ESG (Environmental, Social, and Governance) er noget alle vriksomheder skal forholde sig til uanset størrelse og lovkrav, som en integreret del af moderne forretningspraksis. Hos Improve Business arbejder vi tæt sammen med jer for at hjælpe jer med at forstå og navigere i de komplekse ESG-udfordringer.

CSRD (Corporate Sustainability and Responsibility Disclosure) er afgørende for virksomheder, der ønsker at demonstrere deres engagement i bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis. Hos Improve Business kan vi hjælpe jer med at opnå en effektiv og troværdig rapportering.

Et præcist CO2-regnskab er ikke kun vigtigt internt i virksomheden, men også i forhold til kundernes krav og forventninger. Mange kunder efterspørger i dag bæredygtige produkter og tjenester, og de ønsker at samarbejde med virksomheder, der kan dokumentere deres CO2-aftryk på både virksomheds- og produktniveau.

I en stadig mere globaliseret og bæredygtighedsfokuseret forretningsverden er det afgørende for virksomheder at have et klart og stringent Code of Conduct, eller adfærdskodeks. Hos Improve Business hjælper vi jer med at udvikle og implementere et Code of Conduct, der afspejler jeres værdier og forpligtelser over for bæredygtighed.

Certificering og overholdelse af ISO-standarder kan spille en afgørende rolle for virksomhedens troværdighed og konkurrencedygtighed. Hos Improve Business hjælper vi jer med at navigere gennem certificeringsprocessen og implementere relevante ISO-standarder for at styrke jeres bæredygtighedsprofil.

Kommunikation

Gennemsigtighed er afgørende i kommunikationen af bæredygtigheds initiativer og data skal være valid. Vi hjælper med at kommunikere virksomhedens bæredygtighedsindsats, mål og fremskridt.

Det er derudover vigtigt at kommunikationen er tilpasset til forskellige målgrupper og kanaler, og vi sikrer, at budskaberne er relevante og letforståelige.

Gennem storytelling skabes en dybere forbindelse med jeres kunder, medarbejder og interessenter. Gennem autentiske, retvisende og inspirerende historier kan bæredygtighedsindsatser formidles så der motiveres til handling og engagement.

Gennemsigtighed og rapportering er afgørende for at opbygge tillid og troværdighed omkring jeres bæredygtighedsinitiativer. Improve Business hjælper virksomheder med at kommunikere deres bæredygtighedstiltag og resultater på en klar og effektiv måde.

Greenwashing indebærer at fremstå som mere miljøvenlig eller socialt ansvarlig, end virkeligheden berettiger, og kan underminere tilliden hos forbrugere og interessenter. Derfor er det afgørende for virksomheder at udvikle en strategi, der effektivt bekæmper greenwashing sikrer en ægte og troværdig bæredygtig profil.

Storytelling spiller en afgørende rolle i at formidle virksomheders bæredygtighedsinitiativer og skabe forbindelse til deres interessenter. Hos Improve Business kender vi effekten af at formidle jeres bæredygtighedshistorie på en engagerende og meningsfuld måde.

"Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles stort uden brug fra optimering af presse. I en kant af landet går der blandt om, at de vil sætte den over forbehold for tiden."

Johan johnsen

CEO hos Murstensen​

Kontakt os

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed? Skriv uforpligtende til os eller giv os et kald 30 14 16 14