Kommuner

Deltag nu

En mulig højtuddannet i job

Vi får alle jeres højtuddannede i praktik og på vej mod næste job

Improve Business Academy er et landsdækkende virksomhedsrettet opkvalificerings- og vejledningstilbud til ledige med lang eller mellemlang videregående uddannelse.

Kommuner

Improve Business Academy har stor succes med at hjælpe jobsøgende til næste ordinære job. Gennem forløbet sikrer vi, at alle deltagerne matches med en virksomhed og starter i relevant virksomhedspraktik. 

Resultatet for vores jobsøgende kandidater er, at de et får indgående kendskab til nye virksomheder og brancher, nye kompetencer og en jobsøgningsstrategi, som virker.

Sådan gør vi

Tilgang

Vi udfordrer tilgangen til jobsøgning og egen forståelse af vejen til næste job med fokus på kompetencer.

Metode

Vi lader motivation være omdrejningspunkt for vores “blinde” match fremfor den traditionelle tilgang baseret på bedste CV.

Netværk

Vi finder lokale, vækstparate virksomheder, som har brug for hjælp og er klar på at invitere en motiveret kandidat ind til at tage styring på et udviklingsprojekt

Tallene bag

Praktik
1 %

Alle vores deltagere kommer ud i en virksomhed og løser en konkret problemstilling.

Job
1 %

Halvdelen af vores deltagere er i job inden for 2 måneder efter forløbets afslutning.

Tag Kontakt

Klar til at hjælpe

Thea er underviser og projektleder på vores Academy forløb og er klar til at hjælpe dig med at få jeres højtuddannede på vej til næste job.

Email: thea@improvebusiness.dk

Udvalgte partnerskaber