Kommune

Indgang til erhvervslivet
- igen eller for første gang

Jobcentre indgår i et samarbejde, hvor ledige med akademiske kompetencer tilbydes en erhvervsrettet konsulentuddannelse

Vi tager udgangspunkt i et højt teoretisk niveau hos den enkelte; herfra arbejder vi med et praktisk fokus igennem et strukturet forløb på 10 uger. Deltagerne arbejder metodisk mod de klare mål om 1) værdiforøgelse hos den samarbejdsvirksomhed, vi har matchet hver deltager med, og 2) et personligt og individuelt kompetenceløft. Det giver tilsammen en højere ansættelsesrate.

Forløbet kan udbydes gennem de gældende positivlister på Fyn og i Østjylland. Derfor kan forløbet udbydes på det meste at Sjælland, Fyn, Syddanmark samt Øst- og Midtjylland.

Et simpelt koncept
til en kompleks udfordring

Med Improve Business Academy formår vi at skabe en struktur og en retning, inden for hvilke vi giver plads til hver enkelt deltagers udvikling og behov.

Match

Vi matcher hver deltager med en lokal virksomhed. Det er en virksomhed, som har en business case, de ønsker hjælp til at løse. Virksomhederne har tillid til og forståelse for, at det tager tid at arbejde med de analyser, som er grundlæggende for en strategi til virksomhedens fremtidige vækst.

Konsulentuddannelse

På blot 10 uger afvikler vi seks ugers konsulentuddannelse og fire ugers virksomhedspraktik. De seks ugers uddannelse er bygget op af 7 moduler med forskellige vinkler på udvikling – både personligt og af virksomheden.

Uddannelsen er praktisk; vi faciliterer analysearbejdet, så læringen sker, imens hver deltager arbejder med sin business case. Læringen er personlig, den er aktiv og den sker i fællesskab med ligesindede.

IBA-underviserne faciliterer og inspirerer, udfordrer og støtter, og de sætter rammer, så vi når vores mål.

Fællesskab

I stedet for traditionel klasseundervisning – hvor det ofte er de, der lærer hurtigt, eller de, der føler sig mest sikre, der får mest opmærksomhed og taletid – lægger vi vægt på læringsfællesskabet. Det har en stor værdi for alle, at vi hjælper hinanden, for i en gruppe med høj diversitet vil der være mange perspektiver, der bidrager til nuancer for hver enkelt. Når vi sikrer, at ingen bliver ”hægtet af” i undervisningen, kan vi også tillade os at have høje forventninger om både personlig og faglig udvikling og også høje forventninger til resultater i form af beskæftigelse.

Udtalelse

Bla bla bla

Improve Business
samarbejder med Odense Kommune