Academy

IMPROVE BUSINESS

ACADEMY

Et udviklingsforløb for ledige og virksomheder, der skaber samarbejder, vækst og værdi.

Akademiet er den korteste vej til et job for den ledige akademiker – og det er en ideel mulighed for en virksomhed for at indfri vækstpotentialer. Det er det fordi, forløbet sætter den ledige i direkte kontakt med en virksomhed, som har brug for akademiske kompetencer til at skabe udvikling og værdi.

Ledige med en lang- eller mellemlang videregående uddannelse tilbydes en opkvalificerende efteruddannelse med fokus på at bruge sine generelle, akademiske kompetencer til at skabe målbar værdi inde for eksempelvis grøn omstilling eller cirkulær økonomi.

Virksomheder får hjælp af en højtuddannet til at løse en udviklingsopgave, som virksomheden har brug for for at vækste.

Jobcentre tilbydes et produkt til kommunens højtuddannede borgere. En efteruddannelse rettet mod arbejdsmarkedets store udfordringer. Et produkt, der nedbringer ledigheden og fremmer vækst.

"Senmatic er en moderne virksomhed, der har stor interesse i at holde fødekæden i live, så da vi havde et lille pilotprojekt, rakte vi ud til Improve Business Academy, for at hjælpe og få hjælp.

Matchet med vores kandidat var perfekt og indsatsen har virkelig båret frugt. Efter bare tre måneder er vi ”up and running” med Kanban på vores Kemi og vi kan nu rulle en gennemarbejdet Kanban-case ud i hele fabrikken, og tilmed tilbyde vores kandidat ekstra tid til at følge projektet helt i mål.

Det betyder blandt andet at vi nu kan fremstå endnu mere effektive – internt såvel som eksternt – og i endnu højere grad tilbyde sikker og stabil leveringstid til vores kunder.

Projektet har fået positiv respons fra hele organisationen på grund af den meget selvstændige approach, og vi kommer helt sikkert til at gentage samarbejdet med Improve Business Academy i nær fremtid."

René Anderskov Nielsen

Teamleder produktion, Senmatic

VORES SAMARBEJDSPARTNERE

Slagelse Kommune

Sorø Kommune

Solrød Kommune

Odense Kommune

Køge Kommune